Polityka Prywatności

Hurtownia Olejów Technicznych -ochrona danych

HURTOWNIA OLEJÓW - polityka jakości

Szanujemy Państwa prawo do prywatności i ochrony danych osobowych.

Informujemy, że dane osobowe oraz dane teleadresowe podawane przez użytkowników a także te w formularzach udostępnionych w sklepie online, są używane jedynie do:

  • nawiązania kontaktu z użytkownikiem związanego z zapytaniem,
  • dokonania finalizacji zamówienia,
  • wewnętrznym badaniem zainteresowania segmentem usług, towarów
  • przesyłaniem wiadomości e-mail zamówionych przez Klientów.
Wszelkie dane otrzymane przy pomocy niniejszego serwisu internetowego przeznaczone są wyłącznie na użytek naszej firmy. Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym firmom, organizacjom ani osobom niebędącym pracownikami lub stałymi współpracownikami chyba, że wcześniej zostaniemy przez użytkownika upoważnieni lub też obowiązek ujawnienia tych danych będzie spoczywał na nas z mocy obowiązującego prawa.
Dane osobowe mogą być użyte przy rejestrowaniu u poszczególnych usługodawców ale związanych wyłącznie z wykonywanym zleceniem przez użytkownika. Korzystając z naszej strony internetowej, pozostają państwo anonimowymi tak długo, aż sami nie zdecydujecie inaczej (system logowania, formularze, subskrypcje).
W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią spersonalizowany dostęp oparte są na “cookies”. Prosimy zapoznać się z naszą Polityką Cookies.
Administracja może prowadzić statystyki odwiedzin na podstawie powszechnych i ogólnych kryteriów identyfikacyjnych operatora internetowego.
Strona oparta jest na systemie CMS WordPress z dostosowanym motywem AccessPress Parallax. Użyte na stronie obiekty medialne są z przestrzeganiem licencji Creative Commons, z oficjalnych źródeł ogólnodostępnych lub zakupione na licencji komercyjnej.

© Wszelkie prawa zastrzeżone / All Rights Reserved