Olej termiczny Orlen Oil Iterm 6 MB

Start >> Orlen Oil >> Olej termiczny Orlen Oil Iterm 6 MB

Orlen Oil ITERM 6 MB

Charakterystyka

Olej termiczny do urządzeń grzewczych ITERM 6 MB produkowany jest w oparciu o wysoko rafinowaną, mineralną bazę olejową. Zawiera w swoim składzie dodatki antyoksydacyjne, dyspergująco-myjące oraz poprawiające odporność na pienienie. Dzięki temu ITERM 6Mb wykazuje:
• dużą odporność na degradację termiczną i utlenianie;
• odpowiednią lepkość a dzięki temu łatwy rozruch instalacji i wysoką sprawność w utrzymaniu cyrkulacji oleju;
długi okres eksploatacji bez powstawania produktów rozkładu i wzrostu lepkości produktu;
wysoki współczynnik wymiany ciepła.

Zastosowania

Olej termiczny marki Orlen Oil ITERM 6 MB ma zastosowanie jako nośnik ciepła między innymi w:

• układach olejowych, nagrzewnicach do podgrzewania m.in. mas bitumicznych stosowanych w drogownictwie;
• przemysłowych układach i instalacjach chłodzących i grzewczych (produkt stosowany jest w układach o pojemności nawet kilkadziesiąt tysięcy litrów) – np. zakładach masarskich i masarniach;
• piecach opalanych paliwami stałymi gdzie istnieją dodatkowe układy do odbioru ciepła. Zaleca się utrzymanie w układach grzewczych wymuszonego przepływu turbulentnego a różnica temperatur pomiędzy olejem a filmem olejowym otaczającym element grzewczy nie powinna być wyższa niż 15-30°C;

• zamkniętych systemach grzewczych w zakresie temperatur od 10°C do 285°C;

Olej diatermiczny w niektórych aplikacjach może stanowić zamiennik za olej termalny innych marek, np.: Statoil ThermWay, BP Transcal, Lotos G35 lub Mobil Mobiltherm, itd.

Podstawowe parametry:

Parametry Jedn. Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 400C mm2/s 41,1
Lepkość kinematyczna w temperaturze 1000C mm2/s 6,1
Temperatura krzepnięcia 0C -13
Temperatura zapłonu 0C 252
Pozostałość po koksowaniu % 0,3
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu

Pobierz kartę bezpieczeństwa …

Opakowania: kanister 20 L, beczka 205 L, mauzer 850kg,
Zapytaj jaka jest aktualna cena lub cena bez akcyzy po spełnieniu warunków formalnych.

Dzwoń

Zapytaj nas również o badanie, czyli analizę chemiczną oleju termicznego. Analiza daje pogląd na ogólną kondycję układu i stopień zużycia oleju w układzie grzewczym.


Wyślij e-mail

Beczka oleju = dostawa gratis
Koszt dostawy na terenie kraju
min. 180kg