Olej separacyjny (antyadhezyjny)

Start >> Orlen Oil >> Olej separacyjny (antyadhezyjny)

OLEJ SEPARACYJNY

 opakowania: kanister 20 L, beczka 205 L i mauzer 850kg

Charakterystyka

Olej przeciw przywieraniu (antyadhezyjny) stworzony z wysokorafinowanego mineralnego oleju oraz specjalnie wyselekcjonowanego pakietu emulgatorów.

Bardzo dobrze miesza się z wodą tworząc stabilną emulsję o właściwościach przeciwkorozyjnych oraz antyadhezyjnych.

Zastosowania

OLEJ SEPARACYJNY Przeznaczony jest do zrobienia emulsji separacyjnej stosowanej do wyeliminowania zjawiska przywierania (adhezji) masy asfaltowej do powierzchni metalowych: sprzętu układającego nawierzchnie drogowe, wywrotek transportujących masę bitumiczną oraz walców, itp.
Zalecane stężenie emulsji, sporządzonej na bazie wody o twardości ogólnej do 150N, wynosi 10-15 %.
Metoda nanoszenia emulsji poprzez natrysk lub za pomocą szczotki.

Podstawowe parametry:

Parametry Jedn. Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 400C mm2/s 25,0
Temperatura zapłonu 0C 174
Temperatura płynięcia 0C -12
Stabilność 10%emulsji sporządzonej wodzie o twardości 150N wytrzymuje
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu

Pobierz kartę bezpieczeństwa (MSDS) oleju Orlen Oil Olej Separacyjny


Dzwoń

Wyślij e-mail


Beczka oleju = dostawa gratis
Koszt dostawy na terenie kraju
min. 180kg