ORLEN OIL EDR 3

Start >> Orlen Oil >> ORLEN OIL EDR 3

Olej nieemulgujący do obróbki metali skrawaniem

ORLEN OIL EDR 3

Olej do elektrodrążarek ORLEN OIL EDR 3 powstaje ze specjalnej przeróbki ropy naftowej jako ciecz dielektryczna.  Olej ten cechuje się bardzo małą lotnością (efekt wąskiego przedziału destylacji) oraz posiada szereg innych cech, do której należy zaliczyć niską zawartość związku siarki oraz dobrą odporność na utlenianie.

Zastosowanie:
ORLEN OIL Olej EDR-3 przeznaczony jest do obróbki metodą elektroerozyjną elementów o złożonych kształtach geometrycznych wykonanych z materiałów zarówno trudno jak i łatwo skrawalnych, np. matryc kuźniczych, form wtryskowych, kokili i form odlewniczych, wykrojników, stempli, itp.

Typowe parametry fizyko-chemiczne:

Parametry Jedn. Wartości typowe
Temperatura płynięcia 0C -31
Temperatura zapłonu 0C 104
Lepkość kinematyczna w temperaturze 200C mm2/s 3,8
Lepkość kinematyczna w temperaturze 400C mm2/s 2,4
Zawartość siarki mg/kg <1

Opakowania: kanister 20 L, beczka 205 L
Zapytaj jaka jest aktualna cena

Dzwoń

Wyślij e-mail

Beczka oleju =  dostawa gratis
Koszt dostawy na terenie kraju min. 205 L