Promocja Platinum Agro

Start >> Promocje >> Promocja Platinum Agro

Promocja Platinum Agro

Kupując oleje Platinum Agro można otrzymać 500 zł i dodatkowo 300 zł na paliwo !

PAKIET  STARTOWY  –  I  :  (jednorazowy  zakup  na  jednym  dokumencie  pierwszego  zakupionego
pakietu) obejmuje ilość produktów promocyjnych określonych poniżej w tabeli:

 Platinum Agro

PAKIET  UZUPEŁNIAJĄCY–  II  :  (jednorazowy  zakup  na  jednym  dokumencie  zakupu)  obejmuje
ilość produktów promocyjnych określonych poniżej w kolejnej tabeli -pod warunkiem dokonania zakupu PAKIETU STARTOWEGO I:

Promocja Platinum Agro

*B205L = opakowanie beczka 205 litrów; KP20L = opakowanie 20 litrów; B5L = opakowanie 5 litrów

Nagrodą w Promocji są przedpłacone karty paliwowe na stacje Orlen:
• Uczestnik Promocji otrzyma kartę paliwową o wartości 500 PLN za  zakup  „PAKIET  STARTOWY  –  I” =  zakup  300  L  w  skład  zakupionego  zestawu  muszą wchodzić, co najmniej 6 rodzajów Platinum AGRO (w tym: BASIC, HV, LS, STOU, SUPREME oraz  UTTO).

•  Uczestnik Promocji otrzyma kartę paliwową o wartości 300 PLN po dokonaniu zakupu „PAKIET STARTOWY – I” a każdy następny pakiet będzie to „PAKIET UZUPEŁNIAJĄCY – II” = zakup 300 L dowolnego zestawu olejów Platinum AGRO (BASIC, HV, LS,  STOU,  SUPREME  oraz  UTTO).

Czas trwania akcji promocyjnej:
— NIEAKTUALNA (proszę o kontakt) —

Regulamin oraz szczegółowych informacji można uzyskać kontaktując się z nami lub organizatorem akcji promocyjnej na stronie www.platinumoil.pl

Organizatorem Akcji promocyjnej jest ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-323) przy ulicy Opolskiej 100, zarejestrowana w Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000102722, kapitał zakładowy 75 093 000 zł, NIP: 675-11-90-702, w imieniu i na rzecz której w zakresie wszelkich czynności związanych z organizacją oraz przebiegiem Akcji promocyjnej działa PLATINUM OIL Sp. z o.o. z siedzibą w 20-445 Lublinie przy ulicy Zemborzycka 116B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod numerem KRS: 0000009986, kapitał zakładowy 9 372 000 zł, NIP: 946-22-67-6243